Ung anhörig

Tycker du att någon i familjen, mamma eller pappa, börjat bete sig annorlunda, tro inte att det är ditt fel och att du gjort något dumt som föräldern vill ”ge igen” för.  Ta mod till dig och prata med någon annan vuxen. När en förälder drabbas av en demenssjukdom så kommer symtomen smygande och du kanske märker att något är konstigt innan någon annan vuxen förstår att något är fel. Jag vet till och med barn som sagt att den friske föräldern inte trott på barnet i början av symtomen utan tyckt att barnet varit överkänsligt och att det inte alls är något fel på mor eller far.

Du kanske är sladdbarn och dina syskon har flyttat hemifrån redan. Dessa syskon kanske inte heller riktigt ser konstigheterna i början för när de kommer hem och hälsar på kan personen skärpa sig ett tag.

Försök prata med mor/farföräldrar om dina funderingar, de lyssnar och förstår ibland men inte alltid för de bor oftast inte hos er.

Det finns en kodad chattsida på Facebook för unga anhöriga, Ung anhörig i demensens skugga. Det finns 3 grupper och de är låsta för utomstående. Sök grupperna på Ung anhörig i demensens skugga och det finns, upp till 30 år och över 30 år och för dem vars make/maka/sambo har en demenssjukdom.

Stödperson till minderåriga barn. En helg i månaden kan man prova att ansöka om det, hos kommunen. Det betyder att du till exempel få vara hos en stödfamilj en helg emellanåt där ingen har en demenssjukdom, så du får chans att hämta energi. Detta ansöker man om antingen den sjuke bor ensam med minderårig eller tillsammans med en frisk vuxen.