Uppdaterad
24 apr 2018

Demensföreläsningar och uppdrag

Octopus Demens populäraste korta föreläsning 1 till 3 timmar är just nu:

ONT I MINNET
-tidiga tecken
-de vanligaste demenssjukdomarna
-vilka lagar gäller
-vilket stöd finns att få i familjen

*******************
*******************

ALLMÄNBILDNING OCH FÖRDJUPANDE KUNSKAPER
Denna föreläsning/kurs planerar du själv i samråd med föreläsaren Kerstin Lundström Octopus Demens AB för allt från 1 timmes demensföreläsning eller en kurs på upp till 4 heldagar i din kommun eller på din arbetsplats. Demensföreläsningen anpassas till de nya nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen kommer ut den 13 december 2017.

Ur innehållet:
- Nationella riktlinjer 2017 från Socialstyrelsen och de nya strategierna.
- Demens mitt i livet
- Tidiga tecken
- Olika demenssjukdomar
- Nationella riktlinjer -evidens/forskningsresultat
- Ny forskning - livskvalitet
- Bemötande och människosyn
- Att arbeta utifrån lagstiftningen om lås, larm och brickbord och grindar. Nollvision.
- Levnadsberättelse - kontaktmannaskap
- BPSD-beteendemässiga och psykiska symtom vid demens
- Övergrepp
- Smärta och demens
- God man
- Att vara anhörig
- Unga anhöriga - pappa/mamma har en demenssjukdom
- Född utomlands - drabbad av demenssjukdom
- Teknik och demens - demenshjälpmedel för vardagen
- Vardagsjuridik,tandvårdsstöd
- Litteratur och demenshjälpmedel förevisas

*************************
KONSULTUPPDRAG
Exempel på genomförda åtaganden:
- Politiker önskar stöd och råd inför planering
- Arbetsledare önskar lotsning för att åtgärder runt glömsk medarbetare
- Arkitekt önskar hjälp av sakkunnig
- Arbetsgivare önskar stöd inför planering och beslut
- Företag/myndighet/organisation önskar projektarbetare
- Hjälpmedelstillverkare önskar information