Uppdaterad
24 apr 2018

Länkar

Alzheimers sjukdom har Yvonne, läs hennes blogg

Alzheimer-europe

Alzheimerfonden

Amphio ledarskapsutveckling

Anhörigas Riksförbund

Demensförbundet

Svenska Demensdagarna

Demensomsorg i Norden

Doktorn.com - tidskrift och hemsida

Föreläsande anhörig - Ulf Lundahl

Gun Aremyr

Hattstugan

Hemsysterfonden

Institutet för medicinsk rätt

Kunskapsguiden från Socialstyrelsen

Myndigheten för delaktighet

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga

Ola Polme

Ronnie Gardiner terapi institut via rytmer

SBU-statens beredning för medicinsk utvärdering

Silviahemmet

Smedbygårdens demensboende och privata minnesmottagning

Kognitiv medicin

Svenskt Demens Centrum

Sveriges kommuner och landsting

Sveriges gerontologiska sällskap

Ung anhörig

Wikipedia

Vårdhundskolan