Uppdaterad
19 feb 2018

Demensföreläsningar  

Välj kategori:
Aktiviteter 
    - Aktiverande presenter  
    - Böcker väcker minnen  
    - CD  
    - Filmer för förströelse  
Hjälpmedel 
    - Kläder och övrigt  
    - Tekniska produkter  
Litteratur om demens 
    - Fördjupning  
    - Lättläst  
    - Utbildningsfilmer  

Demensbutikens pärlor  
Startpaket för familjen  

Fördjupning

Att vårda och orka i det svåraste. - Perspektiv på komplex stresshantering.
Att vårda och orka i det svåraste. Perspektiv på komplex stresshantering i vårdarbete. En akad...
154.00 kr
(145.28 kr exkl moms)

Alzheimers sjukdom
Här ges en mångfacetterad skildring av Alzheimers sjukdom, men även av andra demenssjukdomar. 14 ...
525.00 kr
(495.28 kr exkl moms)

Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar
Denna tredje upplaga ger en övergripande bild av kunskapsläget samtidigt som boken i dag har det s...
689.00 kr
(650.00 kr exkl moms)

Att handleda inom demensomsorgen Ny uppdaterad !!
Att handleda inom demensomsorgen. Ny utgåva 2016. Hur personal kan använda "den jagstödjande m...
120.00 kr
(113.21 kr exkl moms)

Att utveckla anhörigstöd
Vilka är de personer som stöttar och vårdar en närstående, vilket stöd efterfrågar de och vad...
439.00 kr
(414.15 kr exkl moms)

Beteendeproblem i äldrevården
Äldreomsorgen har förändrats markant de senaste decennierna. Antalet äldre har blivit fler men a...
325.00 kr
(306.60 kr exkl moms)

Boken om demenssjukdomar
Det pågår en expansiv utveckling inom demensforskning och demensutbildning. Här tar du del av ny...
649.00 kr
(612.26 kr exkl moms)

Busiga vårdtagare
Fem grundstrategier har Ola Polmé arbetat fram genom många års erfarenhet inom äldreomsorgen. B...
354.00 kr
(333.96 kr exkl moms)

Bättre demensvård NU !
Bättre demensvård NU! är mycket lättläst och till stor hjälp i förändringsarbete inom demens...
344.00 kr
(324.53 kr exkl moms)

Dans och rörelse i demensvården+dvd
En jättefin och användbar bok med hårda pärmar och färgbilder,finns åter att köpa. Ett hjälp...
291.00 kr
(274.53 kr exkl moms)

Det åldrande minnet
Spännande bok om det åldrande minnet! Är du smartare än din mormor? Vad är supergamlingar? En m...
329.00 kr
(310.38 kr exkl moms)

God man och förvaltare: en handbok
En bok för dig som tänker bli eller har en god man eller förvaltare som sköter om din demenssju...
539.00 kr
(508.49 kr exkl moms)

I berättelsen finns jag - Livsberättelse och livsåskådning vid demens
När en människas förmåga att värna om sin identitet sviktar, blir det ett ansvar för närståe...
295.00 kr
(278.30 kr exkl moms)

Invandrarskap, äldrevård och - omsorg
Vad innebär det att arbeta med äldre utlandsfödda i skandinavisk äldreomsorg? Vilken betydelse f...
395.00 kr
(372.64 kr exkl moms)

Kommunikation och demenssjukdom
Ny rykande färsk och intressant bok av den mycket kunniga författaren Margareta Skog!! Samtal ...
289.00 kr
(272.64 kr exkl moms)

Kravspecifikationen för upphandling av personcentrerad vård och omsorg för demenssjuka
Kravspecifikationen har utarbetats av upphandlingsexperten Jannis Avramidis tillsammans med Demensf...
500.00 kr
(471.70 kr exkl moms)

Leva livet med demens
En fräsch "Hattstugan-bok" om bemötande och miljöer för personer med demens, skriven av demensku...
349.00 kr
(329.25 kr exkl moms)

När orden fattas oss-om demens, språk och kommunikation
I boken presenteras centrala begrepp, aktuell forskning om samtalsspråk och demens, de vanligaste s...
425.00 kr
(400.94 kr exkl moms)

Palliativ medicin och vård
I den fjärde omarbetade upplagan av Palliativ medicin finns samma målsättning som tidigare: att s...
798.00 kr
(752.83 kr exkl moms)

Palliativ vård inom äldreomsorgen
Äntligen en bok om palliativ vård som vänder sig direkt till undersköterskor och vårdbiträden ...
354.00 kr
(333.96 kr exkl moms)

Praktisk professionell planering
"Praktisk professionell planering", är en instruktionsbok för vårdenheter för demenssjuka och an...
389.00 kr
(366.98 kr exkl moms)

Skapa trygga möten i demensvården
Boken beskriver hur du som personal kan bidra till och ta ansvar för att mötet blir tryggt och bev...
169.00 kr
(159.43 kr exkl moms)

Specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom
Denna bok borde alla sjuksköterskor och undersköterskor fördjupa sig i både under utbildningen o...
310.00 kr
(292.45 kr exkl moms)

Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt. En handbok i bemötande.
Denna nya bok är skriven av två författare som har lång och gedigen kunskap om demens. Boken ...
320.00 kr
(301.89 kr exkl moms)

Vård och omsorg vid demenssjukdom
Detta är en Board Book för utbildningar. Arbete med behandling av demens är ett stort område...
589.00 kr
(555.66 kr exkl moms)

Vård och omsorg vid DEMENSSJUKDOMAR
Denna lättlästa bok ger en fyllig bild av demens. De olika sjukdomarna, och omvårdnad beskrivs u...
635.00 kr
(599.06 kr exkl moms)

Äldre och läkemedel
Detta är den första läroboken på svenska om åldrandet och hur det påverkar effekterna av läke...
365.00 kr
(344.34 kr exkl moms)

Äldrepsykiatri : kliniska riktlinjer för utredning och behandling
De äldsta och de svårast sjuka faller ansvarsmässigt lätt mellan stolarna när det handlar om ti...
269.00 kr
(253.77 kr exkl moms)