Demens

Det finns ungefär 5 gånger Sveriges befolkning, som har en demenssjukdom i världen, dvs 50 miljoner. Var 3-dje sekund tillkommer ännu en person. I Sverige finns det cirka 170 000, och det kommer till ungefär 25 personer per dag.

Visste du att:

varannan 50-åring kommer att insjukna i någon demenssjukdom senare i livet, om vi lever till 95 år.

cirka 10000 personer i Sverige, mellan 30 och 65 år har en demenssjukdom.

cirka 7000 barn/ungdomar/unga vuxna under 30 år har en förälder med demenssjukdom

De vanligaste demenssjukdomarna är

Alzheimers sjukdom

Lewy Body Demens

Blodkärlsdemens (Vaskulär demens)

Frontotemporallobsdemens (pannlobsdemens)